Retreat (pobyt) lze kdykoli ukončit, pokud jste utajili, skryli nebo zkreslili informace o svém fyzickém a duševním zdraví, diagnózách (jakékoli lhůty), fixních idejích, o lécích, drogách a psychotropních látkách přírodního nebo syntetického původu, které jste užívali nebo užíváte.Pravidla retreatu (pobytu)

Vaše „události“ začínají od okamžiku, kdy jste vstoupili do džungle, ne když jste vypili ayahuascu.

Všechno, co se vám během pobytu stane, včetně každodenních událostí, je situace především pro vás.


Stanovili jsme povinné platební podmínky:

• individuální retreat - záloha 10%, léčebný - záloha 50%;

• záloha a / nebo plná platba se žádným způsobem nevracejí.

Domluvíme se s Vámi o typech, formách a způsobech platby.

Ayahuasca a retreat obecně 

vždy nebudou odpovídat vašim představám o nich a vašim očekáváním.• nikdy se neopakují a budete vždy nečekaně překvapeni.

Poslouchejte, podívejte se, co se pro vás vyvíjí.

Jsme vždy na vaší straně. 

Od samého začátku do konce pobytu. Bez ohledu na to, jak to vnímáte.

Vaše názory nemusíme podporovat. Lepší je říci, že je to dokonce kontraindikováno pro úspěch vašeho retreatu.